HSE Manager: ruolo e mansioni

0 commenti

HSE MANAGER

Prosegue la serie di articoli sulle nuove professioni green, pubblicati su ingegneri.info.
Questa volta descriviamo la figura dell'HSE manager.

L’HSE Manager è una delle figure professionali più richieste sul mercato; tuttavia, trattandosi di una professione non regolamentata, non esiste né una definizione né un preciso ambito di operatività. HSE, infatti, è l’acronimo di “Health, Safety & Environment”, e il manager HSE è stato spesso considerato un “tuttofare” all’interno dell’azienda. 
Per superare queste difficoltà, qualche mese fa l’UNI – Ente Italiano di Normazione – ha approvato un documento sulle attività professionali non regolamentate, relativo al professionista in ambito HSE, stabilendo alcuni requisiti di conoscenza, abilità e competenza che, secondo l’Ente, l’HSE manager dovrebbe avere. 

Chi è l’HSE Manager 

L’HSE Manager può avere una prevalenza di compiti di carattere strategico oppure di natura operativa: nella realtà si assiste a situazioni molto eterogenee fra di loro, dove la distribuzione tra compiti gestionali-strategici e gestionali-operativi varia a seconda delle caratteristiche delle organizzazioni, del contesto in cui esse operano e della loro cultura organizzativa in ambito HSE. 
Il Manager HSE, in funzione dei propri compiti ed attività prevalenti, supporta l’organizzazione: 
 • sia nella fase preventiva, nella definizione della strategia aziendale/imprenditoriale, anticipando i rischi delle diverse alternative decisionali, 
 • sia nella fase operativa, nella gestione e nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori, per l’ambiente e per il patrimonio aziendale (funzionalità ex post), coerentemente con le normative vigenti. 
Nonostante l’articolazione ultima dei compiti e delle relative attività alle quali questa figura professionale deve far fronte dipenda dalle caratteristiche dell’organizzazione nella quale si trova ad operare (che possono variare in termini di settore di appartenenza, di processi, di dimensione territoriale, di numero di sedi od unità locali in Italia e/o all’estero, di dimensioni per fatturato o forza lavoro e di risorse economiche disponibili), è possibile definire una lista di compiti e attività fondamentali che qualificano questa figura professionale e che sono dei descrittori oggettivi del ruolo del Manager HSE. 
 
Per un approfondimento, vi rimando all'articolo originale:

Qua sotto trovate i link ai singoli paragrafi





La consulenza ambientale e le nuove professioni green

0 commenti

Le nuove professioni green: oggi la prima uscita su ingegneri.info

Oggi sulle pagine del portale www.ingegneri.info è stato pubblicato il mio primo articolo - quello introduttivo - sulle nuove professioni green.
Sottotitolo:perché la green economy ci chiamerà - anzi, ci ha già chiamato a una nuova concezione della professione. E come possiamo essere protagonisti.

Qui di seguito un breve estratto.
La rete pullula di brevi articoli in cui si parla, con una certa, ma giustificata, enfasi, dei “100 lavori del futuro”, quasi tutti legati alla green economy, “dalla A dell’account esperto in marketing ambientale alla Z dello zoonomo sostenibile”.
Si tratta, per lo più, di sintetiche elencazioni di mestieri che spesso, nella realtà di tutti i giorni, si tende a riassumere con il concetto di “consulenza ambientale”, un termine molto generico che non è in grado di far comprendere appieno – a volte neanche agli addetti ai lavori – di che cosa stiamo parlando.
Basta digitare la stringa “consulenza ambientale” su un qualsiasi motore di ricerca (non solo) specialistico e subito compaiono centinaia di risultati eterogenei: dagli agenti agli ingegneri, dai chimici ai tecnici ambientali, dai giuristi ai biologi, passando per le svariate figure di “consultant”.

Ciò disorienta sia chi è alla ricerca di una consulenza, sia chi vuole proporre la sua professionalità.

Come orientarsi, allora, nei meandri delle nuove professioni green?

Nell'articolo sono elencati i motivi per i quali Ingegneri.info ha deciso di dedicare spazio alle nuove professioni verdi: in estrema sintesi, per aiutare a capire come l’ambiente rappresenti un’ottima opportunità professionale e a destreggiarsi fra offerta di lavoro e modalità per accedere a eventuali corsi, necessari per accedere ai nuovi green works

Lavori verdi che sono – vale la pena sottolinearlo fin da subito – connotati da una spiccata multidisciplinarietà e da una forte carica di innovazione...

Per un approfondimento vi rimando all'articolo originale: "La consulenza ambientale e le nuove professioni green": buona lettura!



Határon átnyúló hulladékszállítás: hulladékkezelő külföldi vállalatok igazgatási szolgáltatásai (lakóhely, tanácsadás, közigazgatási gyakorlat)

0 commenti
205/2010 jogalkotási rendelet bevezetésre került a külföldi vállalkozások számára, akik hulladék behozatalát vagy kivitelét akarják Olaszországból vagy Olaszországba, az ehhez tartozó kötelezettségek:

 • regisztrálni a Környezetvédelmi Operatív Országos Nyilvántartásába (National Register of Environmental Operators) (ANGA);
 • másodlagos irodát nyitni Olaszországban

Az utóbbi eljárásmód leegyszerűsítése érdekében az ANGA nyilvántartása körlevelet adott ki amely a másodlagos iroda megnyitásával egyenértékűvé tette az úgynevezett lakhelyet, azzal a képességgel, hogy postai levelezést lehet folytatni azaz küldeni és fogadni az adott helyről és helyre.

Ez azt jelenti, hogy a vállalatnak nem kell másodlagos irodát megnyitnia Olaszországban, hanem minden olyan bérleti és igazgatási költséget, amely egy másodlagos irodát foglal magában, de egyszerűen csak lakást választ, ahol minden levelezést megkap, és kezelheti az összes folyamatot.

Figyelmeztetés: kérjük, vegye figyelembe, hogy jelentős változások folynak ezen a területen.

Frissítés: kérjük, vegye figyelembe, hogy a határokon átnyúló hulladékszállítás terén 2016 júliusában az ANGA új állásfoglalásával létrehozott nyilvántartás új működési kritériumokat állapított meg azon külföldi vállalatok számára, amelyek hulladékot szállítanak Olaszországból.

Az új fegyelem:

 • Előírja, hogy azok a vállalatok, amelyek a 6. kategóriába kívánnak belépni ("Kizárólag határokon átnyúló hulladékszállítást végző vállalatok") kizárólag regionális vagy tartományi területi illetékességi részlegen keresztül, kizárólag számítógépen keresztül nyújtsanak be kérelmet, amennyiben Olaszországban másodlagos vagy lakóhellyel rendelkező székhellyel rendelkeznek, vagy abban az esetben, a lakóhelye e-mail címre (Pec) a választott regionális vagy tartományi részre;
 • Megállapítja a járműveknek és a személyzetnek a 6. kategóriába történő bejegyzésre vonatkozó minimális ellátását, amelyet a jármű teljes hasznos terhelése alapján azonosítanak a hulladéktérfogat tekintetében a regisztrációs osztályok szerint;
 • Bevezeti az állandó pénzügyi követelményeket az, mielőtt üzemképes
 • Megismétli, hogy - a szakmai követelmények értékelésére vonatkozó kritériumokról, a műszaki vezető bevonásának feltételeiről és a képesítések más EU-tagállamok általi szükséges elismeréséről szóló döntésekig - a műszaki igazgató felvételét a jogi képviselő veszi át;
 • átmeneti rendelkezéseket állapít meg. Különösen azok a vállalatok, amelyek már rendelkeznek a regisztrációs átvételi elismervénnyel, az új kérelmet (az új rendelkezések betartása érdekében) 2017. február 12-ig, vagy a határozat hatálybalépésétől számított 120 napon belül kell benyújtaniuk a nyilvántartásból való kivonás miatt.
Frissítés: a 2017. október 15-én már nyilvántartásba vett vállalatok esetében a kiigazítás megszerzésének határidejét 2017. szeptember 30-ig elhalasztották

A Natura Giuridica cég környezetvédelmi tanácsadást nyújt olyan külföldi vállalatok számára, amelyek teljes mértékben támogatják a hulladék Olaszországba irányuló importját és exportját:
·         az összes A.N.G.A előfizetési szolgáltatás;
·         telepítés;
·         a jogi, adminisztratív és műszaki tanácsadás

Annak érdekében, hogy a külföldi vállalkozás megfeleljen az olasz szabályozásnak (megnyugvással a DLg 152/2006 rendeletben előírt, a jogellenes hulladékszállításra vonatkozó szankciók nem merültek fel) és a költségeket a lehető legnagyobb mértékben tartalmazza.

Valójában lényegesen olcsóbb:

 • rendszeres díjat számít fel a levelezés és a levelezés kezelése, mint egy valódi másodlagos székhely megnyitása!
 • a szabálytalanságok elkerülése érdekében támaszkodhat az e területen dolgozó szakemberekre.
A szolgáltatás igénybevételéhez forduljon Andrea Quaranta, a Natura Giuridica tulajdonosához, és kérjen árajánlatot.

Ne hagyja, hogy határokon átnyúló hulladékszállítása véletlenül megmaradjon: kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, és követjük Önt, és lépésről lépésre dolgozni fogunk az Ön vállalkozásában.